Sis sessions sobre les necessitats educatives especials, amb el Pla Educatiu d'Entorn per a famílies

CALENDARI:

- Dimecres 12/02/2020: Trastorns de conducta
- Dimecres 26/02/2020: TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat)
- Dimecres 04/03/2020: TEA (Trastorns d'espectre autista)
- Dimarts 10/03/2020: Dislèxia i Discalcúlia
- Divendres 13/03/2020: Ansietat infantil
- Dimecres 18/03/2020: Altes capacitats

60 PLACES, que s'assignaran per ordre d'inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores). Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d'altres comunitats educatives.

Oferim servei gratuït d'acollida per a infants a partir de 3 anys.

INSCRIPCIONS:

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d'inscripció oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

Les places s'assignaran, en primer lloc, per ordre d'inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d'altres comunitats educatives. En el cas que les places s'esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.

Lectura assistida amb gossos (infants):
 
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu desenvolupament lector puguin fer 6 sessions de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en les activitats sobre necessitats educatives especials. Aquestes 16 places s'assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.

La proposta inclou la participació de com a mínim un dels progenitors d'aquests 16 nens en les sessions sobre necessitats educatives especials, de manera que mentre els pares fan els tallers, els nens estaran fent els 20 minuts de teràpia lectora amb gossos, i, durant el temps restant, gaudiran del servei gratuït d'acollida que oferim per a tots els fills dels pares i mares participants de l'activitat.

Atès que només podem oferir 16 places per aquest programa de teràpia lectora assistida amb gossos, es demana que els pares i infants que obteniu una d'aquestes places us comprometeu a assistir-ne a les sis sessions.