Vila-seca Vilaflorida: una jornada ciutadana per a tota la família

Al voltant del moviment Vila-seca vilaflorida, l'Ajuntament de Vila-seca organitza una jornada ciutadana el proper 14 d'abril, que té com a objectius posar en valor el paisatge urbà i els espais naturals i l'educació mediambiental en l'àmbit familiar. La jornada, que aplegarà centenars de persones al Jardí del Castell, converteix Vila-seca en espai de referència del moviment Viles Florides al sud de Catalunya. Showgardens, tallers infantils, ponències de grans referents en el món de la jardineria, un vermut musical i l'espectacle de Dani Jiménez (Súper 3) seran els actes més destacats d'aquesta jornada matinal. 

D'altra banda, per a tots els vila-secans i vila-secanes que vulguin participar del moviment Viles Florides guarnint els seus balcons, podran inscriure's al "Concurs de balcons florits Vila-seca Vilaflorida 2018", a través del qual es vol posar en valor el benefici ambiental i estètic que representa la recuperació de balcons i finestres florides al nostre municipi. El concurs és obert a qualsevol propietari o arrendatari d'un habitatge que disposi de balcons o finestres orientades a la via pública i caldrà inscriure-s'hi fins al 30 d'abril omplint aquest formulari, on també hi podreu trobar més informació sobre el funcionament i desenvolupament del concurs.

A més de propiciar espais verds i agradables, l'Ajuntament de Vila-seca vol promoure el seu comerç local a través d'una xarxa de comerços adherits a Vila-seca Vilaflorida, una plataforma on els establiments de Vila-seca, la Pineda i la Plana podran donar-se a conèixer i oferir els seus productes o serveis. Tots els comerços que en vulguin formar part, poden omplir aquest formulari o se'n poden informar i fer-ne difusió a través dels perfils de Vila-seca Vilaflorida a Facebook o Instagram

Vila-seca participa del moviment de Vilesflorides des de l'any 2014. Aquest moviment promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda. Més enllà de propiciar espais agradables, aquest moviment treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental i el desenvolupament de les economies locals a través de l'atractiu de jardins i parcs urbans.